Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие

ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”

Участници

„АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ” – научна организация

От създаването си през 1945г. до днес Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България.

Възпитаници на АУ – Пловдив са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 3000 чуждестранни граждани.

Той е единственото държавно висше училище, подготвящо кадри за всички сфери на аграрния живот: растениевъдство, животновъдство, растителна защита, опазване на околната среда, развитие на селските райони, агробизнес и агротуризъм.

Екипът от експерти представители на АУП, ангажирани с проекта са:

- Звездомир Желев – координатор на цялата експериментална дейност по проекта. От 10 години работи в катедра Фитопатология на АУП. Специализирал в редица водещи световни научни центрове в Европа, Израел и САЩ при водещи специалисти по Интегрирана растителна защита и епидемиология на болести по растенията.

- Мирослава Каймаканова - Главен асистент в кат. Физиология и биохимия на растенията от 2012 година.

- Мариана Петкова - Магистър по растителна защита в АУП и доктор по молекулярна биология от Университет в Кобе (Япония).

- Недялка Палагачева - Член на кат. Ентомология към АУП от 11 години,

- Аньо Митков - преподавател в кат. Земеделие и Хербология към АУП,

- Проф. Иван Пенов - Професор Пенов има многогодишен стаж като преподавател в АУ, Университета Missouri-Columbia(САЩ), програмист и икономист в частни институции. 

© 2021 Всички права запазени | ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”  | Вход 
Изработка ФиУеб ЕООД

Created with Mobirise ‌

Free Web Page Designing Software