Иновативна система за вземане на решения при полски култури и консервационно земеделие

ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Лого Регистриран земеделски стопанин с дългогодишен опит в производството на пшеница, царевица, рапица, слънчоглед. Обработва земи в София област – основно в община Елин Пелин и Ихтиман. Управителят на „БЛУПЛАН“ ЕООД Иван Георгиев ръководи свой бизнес от 1997г. като започва да се занимава със земеделие от 2009г. Носител е на наградата „Еврика“ за млад фермер за 2012г., представляващ оперативната група като дружество по ЗЗД и водещ партньор.

Участва в проекта с площи с пшеница, царевица и слънчоглед. Обработва земеделски земи в Северозападна България – област Враца, Монтана. Един от крупните и много успешни зърнопроизводители в региона.

Участва в проекта с площи с пшеница, рапица и слънчоглед. Обработва земеделски земи в Югоизточна България – област Ямбол. Един от младите и иновативни зърнопроизводители в региона.

Участва в проекта с площи с пшеница, царевица и слънчоглед. Обработва земеделски земи в Централа България – област Плевен. Един от големите и успешни зърнопроизводители в региона

Участва в проекта с площи с пшеница, рапица и слънчоглед. Обработва земеделски земи в Югоизточна България – област Бургас. Управителят на дружеството е един от младите и силно мотивирани зърнопроизводители в региона, пример за приемственост в сектора.

Регистриран земеделски стопанин с дългогодишен опит в отглеждането на зърнени и маслодайни култури Участва в проекта с площи с пшеница, рапица и слънчоглед.  Обработва земеделски земи в Североизточна България – област Шумен. Дружеството винаги е било пример за иновативност с много сериозен опит в успешната реализация на най-разнообразни инвестиционни проекти, финансирани със средства от ЕС.  

Участва в проекта с площи с пшеница, рапица, царевица и слънчоглед. Обработва земеделски земи в Североизточна България – област Варна, където фирмата е позната като коректен и надежден партньор и крупен зърнопроизводител. 

Участва в проекта с площи с пшеница, царевица и слънчоглед. Обработва земеделски земи в Централна България – област Ловеч. Земеделският стопанин постига устойчиви и много добри резултати, въпреки че работи при по-лоши почви в неболагодетелствани райони. Извършването на тестове и в такава локация е много ценно за проекта и представителността на резултатите му. 

© 2021 Всички права запазени | ДЗЗД „Иновативно земеделие за висока ефективност”  | Вход 
Изработка ФиУеб ЕООД

Built with ‌

Free Website Builder Software